Đặt xe toyota Yaris G (CVT)

Thông tin xe
Phiên bản Toyota Yaris G (CVT) Giá bán 642,000,000 Đ
Màu sắc
Yaris G (CVT)
Màu Bạc 1D4
Yaris G (CVT)
Màu Đỏ sẫm 3S1
Yaris G (CVT)
Màu Trắng 040
Yaris G (CVT)
Màu Xám đậm 1G3
Yaris G (CVT)
Màu Xanh nhạt 8W8
Lựa chọn & thông tin
Chọn màu
Chọn dịch vụ
Hình thức mua
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông điệp  
 
  • đại lý toyota