Đặt xe toyota Hilux 2.8G 4x4 MT

Thông tin xe
Phiên bản Toyota Hilux 2.8G 4x4 MT Giá bán 807,000,000 Đ
Màu sắc
Hilux 2.8G 4x4 MT
Màu Trắng ngọc trai 070
Hilux 2.8G 4x4 MT
Màu Đen 218
Hilux 2.8G 4x4 MT
Màu Bạc 1D6
Hilux 2.8G 4x4 MT
Màu Xám đậm 1G3
Hilux 2.8G 4x4 MT
Màu Cam ánh kim 4R8
Hilux 2.8G 4x4 MT
Màu Đỏ 3T6
Lựa chọn & thông tin
Chọn màu
Chọn dịch vụ
Hình thức mua
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông điệp  
 
  • đại lý toyota