• toyota giải phóng

Bảng giá xe toyota

Dòng xe / Phiên bản Giá từ Dự tính chi phí
Toyota Yaris
Toyota Yaris E CVT 592,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Yaris G CVT 650,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Vios
Toyota VIOS 1.5E MT 531,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota VIOS 1.5E CVT 569,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota VIOS 1.5G CVT 606,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Vios TRD 586,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Vios Limo 484,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Corolla Altis
Toyota Corolla Altis 1.8E (MT) 678,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Corolla Altis 1.8G (CVT) 753,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Corolla Altis 1.8E (CVT) 707,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Corolla Altis 2.0V Luxury (CVT) 864,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport (CVT) 905,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Camry
Toyota Camry 2.0E (AT 6 cấp) 997,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Camry 2.5G (AT 6 cấp) 1,161,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Camry 2.5Q (6 cấp, DVD ) 1,302,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Innova
Toyota Innova 2.0V 945,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Innova 2.0G 817,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Innova 2.0E 743,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Innova Venturer 855,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT 1,026,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT 1,094,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 1,150,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner 2.8V 4x4 1,354,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado VX 2,340,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser VX 3,650,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Hilux
Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM 695,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT MLM 878,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT 793,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Hiace
Toyota Hiace Động cơ xăng 1,122,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Hiace Động cơ dầu 999,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Alphard
Toyota Alphard 3,533,000,000 Đ Dự tính chi phí
CÔNG TY TNHH TOYOTA GIẢI PHÓNG
Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: anpvtoyotagiaiphong@gmail.com
Hotline: 0913 055 566