Bảng giá xe toyota 2017

Dòng xe / Phiên bản Giá từ Dự tính chi phí
Yaris
Yaris G (CVT) 642,000,000 Đ Dự tính chi phí
Yaris E (CVT) 592,000,000 Đ Dự tính chi phí
Vios
Vios 1.5G (CVT) 622,000,000 Đ Dự tính chi phí
Vios 1.5E (CVT) 588,000,000 Đ Dự tính chi phí
Vios 1.5E (MT) 564,000,000 Đ Dự tính chi phí
Corolla Altis
Corolla Altis 2.0V (CVT-i) 933,000,000 Đ Dự tính chi phí
Corolla Altis 1.8G (CVT) 797,000,000 Đ Dự tính chi phí
Corolla Altis 1.8G (MT) 747,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry
Camry 2.5Q 1,383,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry 2.5G 1,236,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry 2.0E 1,098,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova
Innova 2.0V 995,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova 2.0G 859,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova 2.0E 793,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner
Fortuner 2.7V 4x4 1,308,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner 2.7V 4x2 1,149,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner 2.4G 4x2 981,000,000 Đ Dự tính chi phí
Land Cruiser Prado
Land Cruiser Prado TX-L 2,167,000,000 Đ Dự tính chi phí
Land Cruiser
Land Cruiser VX 3,650,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux
Hilux 2.8G 4x4 AT 870,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux 2.8G 4x4 MT 807,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux 2.4E 4x2 MT 697,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hiace
Hiace Động cơ dầu 1,240,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hiace Động cơ xăng 1,131,000,000 Đ Dự tính chi phí
  • đại lý toyota