Bảng giá xe toyota 2017

Dòng xe / Phiên bản Giá từ Dự tính chi phí
Camry
Toyota Camry 2.0E (Tự động AT 6 cấp) 977,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry 2.5G (Tự động AT 6 cấp) 1,161,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry 2.5Q (Tự động AT 6 cấp, DVD ) 1,302,000,000 Đ Dự tính chi phí
Altis
Corolla Altis 1.8E (MT) 678,000,000 Đ Dự tính chi phí
Corolla Altis 1.8G (AT) 753,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Corolla Altis 2.0V (CVT-i) 864,000,000 Đ Dự tính chi phí
Corolla Altis 1.8E (AT) 707,000,000 Đ Dự tính chi phí
Corolla Altis 2.0V Sport 905,000,000 Đ Dự tính chi phí
Vios
TOYOTA VIOS 1.5E MT 513,000,000 Đ Dự tính chi phí
TOYOTA VIOS 1.5E CVT 535,000,000 Đ Dự tính chi phí
TOYOTA VIOS 1.5G CVT 565,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota VIOS TRD SPORTIVO 586,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Vios Limo 484,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner
Fortuner 2.4G 4x2 MT 1,026,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner 2.7V 4x2 1,150,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 1,354,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner 2.4 4x2 AT 1,094,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova
Innova 2.0V 945,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova 2.0G 817,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova 2.0E 743,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova Venturer 855,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux
Hilux 2.4E 4x2 MT 695,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux 2.8G 4x4 MT 793,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux 2.8G 4x4 AT MLM 878,000,000 Đ Dự tính chi phí
Yaris
Yaris E CVT 592,000,000 Đ Dự tính chi phí
Yaris G CVT 642,000,000 Đ Dự tính chi phí
Prado
Land Cruiser Prado TX-L 2,167,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hiace
Hiace Động cơ xăng 1,122,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hiace Động cơ dầu 1,209,000,000 Đ Dự tính chi phí
Land Cruiser
Land Cruiser VX 3,650,000,000 Đ Dự tính chi phí
  • đại lý toyota