Bảng giá xe toyota 2017

Dòng xe / Phiên bản Giá từ Dự tính chi phí
Camry
Toyota Camry 2.0E (Tự động AT 6 cấp) 1,098,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry 2.5G (Tự động AT 6 cấp) 1,236,000,000 Đ Dự tính chi phí
Camry 2.5Q (Tự động AT 6 cấp, DVD ) 1,383,000,000 Đ Dự tính chi phí
Altis
Toyota Altis 1.8 lit (Số Sàn) 795,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Altis 1.8 lit (Tự động) 848,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Altis 2.0 lit (Tự động) 992,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Altis 1.8G lit (Số Sàn) 747,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Altis 1.8G lit (Tự động) 797,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Altis 2.0V lit (Tự động) 933,000,000 Đ Dự tính chi phí
Vios
TOYOTA VIOS 1.5E MT 564,000,000 Đ Dự tính chi phí
TOYOTA VIOS 1.5E CVT 588,000,000 Đ Dự tính chi phí
TOYOTA VIOS 1.5G CVT 622,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Vios TRD 2017 644,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner
Fortuner G (4x2) 2.4lit (Số sàn 01 cầu, máy dầu) 981,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner V (4x2) 2.7lit (Tự động 01 cầu, máy xăng) 1,149,000,000 Đ Dự tính chi phí
Fortuner V (4x4) 2.7lit (Tự động 02 cầu, máy xăng) 1,308,000,000 Đ Dự tính chi phí
Innova
IV 2.0l (Tự động máy xăng) 995,000,000 Đ Dự tính chi phí
IG 2.0l (Tự động máy xăng) 858,000,000 Đ Dự tính chi phí
IE 2.0l (Số Sàn máy xăng) 793,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hilux
IV 2.0l (TOYOTA HILUX 2.5E (Số sàn 06 cấp) 693,000,000 Đ Dự tính chi phí
TOYOTA HILUX 3.0G (Số sàn 06 cấp) 809,000,000 Đ Dự tính chi phí
TOYOTA HILUX 3.0AT (Tự động 5 cấp) 877,000,000 Đ Dự tính chi phí
Yaris
Toyota Yaris (E) 1.5lít số tự động 592,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Yaris (G) 1.5lít số tự động 642,000,000 Đ Dự tính chi phí
Prado
Prado (4x4) 2.7 lít (Tự động máy xăng). 2,167,000,000 Đ Dự tính chi phí
Hiace
Toyota Hiace 2016 máy xăng 2.7 lít 1,122,000,000 Đ Dự tính chi phí
Toyota Hiace 2017 máy dầu 2.5 lít 1,209,000,000 Đ Dự tính chi phí
Land Cruiser
Toyota Land Cruiser VX 2017 3,650,000,000 Đ Dự tính chi phí
  • đại lý toyota